Release Notes: wat is nieuw?

De gebruikerservaring optimaal maken voor onze gebruikers is cruciaal. Daarom zijn wij elke dag bezig om Minox nog beter te maken. Natuurlijk kun je in de nieuwsbrief, social media en op de website lezen welke belangrijke functionaliteiten aan Minox Online zijn toegevoegd. Wil je als eerste weten welke nieuwe functionaliteiten en koppelingen er bij zijn gekomen? Volg dan Minox op LinkedIn.

In de onderstaande Release Notes kun je alle fixes, nieuwe features en UX verbeteringen lezen. Tevens kun je ook de Minox Roadmap en de onderhoudsagenda bekijken. Zo blijf je overal van op de hoogte! 

 

Release

Datum

Updates

Release

Datum

Updates

R/176

Verwacht:
Sep 29, 2022

Features

 • Onderhoud | Basisgegevens → Lay-outs documenten: Aanmaning

  • Bij het dupliceren van bestaande aanmaningsteksten kan nu ook een andere taalcode worden opgegeven.

 • Taken | Documenten

  • Bij het insturen van een document wordt, indien het document niet kan worden herkent, een e-mail gestuurd. In de e-mail wordt nu ook het klant- en administratienummer (indien van toepassing) vermeld.

Fixes

 • Taken | Boeken

  • Bij het afboeken van een betalingsverschil van een VV factuur werd het betalingverschil niet afgeboekt.

  • Bij het tussenvoegen van een regel kwam in specifieke gevallen de tussengevoegde regel op een verkeerde regel.

 • Taken | Incasso

  • In het incasso-voorstel (zowel scherm als in overzicht) wordt per abuis de factuurdatum in de kolom Vervaldatum getoond.

 • Opvragen | RGS analyser

  • Verschillende verbeteringen in de RGS analyser

   • Performance verbetering.

   • Bij bepaalde filters werden de verkeerde formules getoond.

 • Onderhoud | Algemeen | Dagboek en Onderhoud | Debiteuren/ Crediteuren / Grootboek / Artikelen

  • Wanneer er gegevens met de sneltoets F2 in een voorliggend boekjaar werden opgeslagen, werd er geen vraag gesteld om de wijzigingen ook in het navolgende boekjaar op te slaan.

 • Onderhoud | Bankenkoppeling

  • De verwijzing in ‘deze instructie’ was fout • Administratie | Conversie | Minox conversiebestand

  • Verbetering van het inlezen van gegevens die uit oude windows administraties komen.

 • Taken | Facturatie

  • Wanneer de ‘Eenheid’ in de orderdocumenten wordt geprint en er is sprake van een negatief aantal, werd het '-' teken in de verkeerde kolom weergegeven.

  • In hele specifieke gevallen werd bij order documenten met transport bedragen (meerdere pagina’s) niet het juiste aantal regels in vervolgbladen geprint, waardoor een factuurregel door een gekoppelde afbeelding wordt geprint.

 • API

  • Verbetering update begin- en eindsaldo’s in de dagboekbladen bij het inlezen van transacties.

  • Verbetering fout-melding wanneer er een transactie wordt aangeboden waarin een BTW-bedrag voor een grootboek wordt meegegeven, terwijl dit niet toegestaan is.

R/175

Aug 8, 2022

Features

 • Algemeen

  • Waar ‘mutaties’ refereren naar boekingen (enkele journaalposten), zijn de labels aangepast naar ‘boekingen’. De term mutaties refereert alleen nog naar een saldowijziging ten opzichte van een beginbalans.

 • Taken | Verwerking bankmutaties

  • Storneringen van SEPA-incasso’s die met de module Automatische Incasso zijn gedaan, worden als zodanig herkend en krijgen status 'Bevestigd'. Na verwerking zal het uitstaande bedrag de openstaande post weer volledig open staan.

 • Taken | Incasso

  • Als er bij een incasso een creditfactuur wordt verrekend, dan wordt deze verrekening in het SEPA-bestand bij het restbedrag in het betalingskenmerk vermeld.

Fixes

De volgende zaken zijn opgelost:

 • Rapportage | Activa | Activa afschrijvingsstaat

  • In de rapportage werd per blad een totaal weergegeven. Dit leidde tot verwarring t.o.v. de totalen per activagroep.

 • Rapportage | Grootboek | Balans, Werkkostenregeling, Winst- en verliesoverzicht

  • De actuele tijd werd niet in de overzichten afgedrukt.

 • Rapportage | Grootboek, Debiteuren, Crediteuren | Proef- en saldibalans

  • De naam van de administratie werd in een kleinere lettergrootte afgedrukt dan bij andere overzichten.

 • Rapportage | Crediteuren | Openstaande posten

  • Bij ‘Gemiddeld aantal dagen open’ in het overzicht werd ‘debiteuren’ vermeld i.p.v. ‘crediteuren’.

 • Taken | Spreiden

  • Bij het verwijderen van een heel boekjaar kregen regels niet de indicatie "Boeking verwijderd".

  • Bij het aanmaken van een nieuw boekjaar werden de nog-te-verwerken-boekingen niet automatisch geboekt. Ook handmatig verwerken kon dit niet.

 • Taken | Debiteurenbeheer

  • Als bij Basisgegevens Administratie geen contacte-mailadres was ingevuld, gaf debiteurenbeheer een foutmelding.

 • Taken | Automatische betalingen

  • Bij het openen van het Filter-dialoog werd onterecht ‘Akkoord’ aangevinkt in plaats van ‘Alle’.

 • Onderhoud | Koppelingen | Loket.nl

  • Bij het tabblad ‘Historie’ konden de ‘Details’ niet worden opgevraagd.

 • Onderhoud | Crediteuren

  • Bij het aanmaken van een crediteur met landcode NL, een Nederlands btw-nummer en een Duitse IBAN, werd dit niet als geldige invoer gezien.

 • Uitloggen

  • Afsluiten van de Minox applicatie via ‘uitloggen’ is nu aangepast zodat je weer in het inlogscherm komt en niet op de minox.nl website.

 • API

  • Openstaande posten die geblokkeerd waren, konden in sommige gevallen niet meer benaderd worden via de API.

  • Betere foutafhandeling bij geblokkeerde grootboekrekeningen.

R/174 (2)

Jul 18, 2022

Fixes

 • Taken | Facturering

  • In specifieke gevallen waarbij de documenttitel speciale tekens bevatte, werd geen document als bijlage toegevoegd aan e-mails. Deze documenttitel is aanpasbaar per lay-out via Lay-outs documenten (Onderhoud | Basisgegevens administratie).

  • Een offerte verzonden via de nieuwe knop ‘Verzenden’ en de keuze ‘Volgens instellingen debiteur’ volgde niet alle opties opgegeven bij de debiteur.

R/174

Jul 14, 2022

Features

Handig: Verkoophistorie in Excel

 • Rapportage | Verkoopstatistieken | Verkoophistorie

  • Via dit nieuwe programma kun je de verkoophistorie eenvoudig exporteren naar een Excel-bestand.

    

NIEUW: Jouw persoonlijke werkvoorraad!

 • Opvragen | Accountancy Dashboard

  • Bij filter op medewerker worden nu ook de weergegeven aantallen in de tegels aangepast. Bijvoorbeeld:

   Filter op 'Alle' medewerkers:

   Filter op een specifieke medewerker:

    

 • Taken | Facturering

  • Offertes, orders en abonnementen krijgen nu bij het opslaan van het document direct het betreffende documentnummer toegekend. Dit gebeurde voorheen pas bij het verwerken van een document.

  • Offerte / Order / Factuur: Wanneer een document wordt gemaild, is de bestandsnaam van de bijlage voortaan in overeenstemming met de taalcode en de documenttitel, volgens de instellingen bij Lay-outs documenten (Onderhoud | Basisgegevens).

  • Een offerte kan nu verzonden worden via de nieuwe knop ‘Verzenden’. In dat geval blijft het document in de status Offerte staan. Wanneer een offerte akkoord is, kan met een aparte knop “Akkoord ontvangen” een offerte worden verwerkt tot een order of factuur.

    

 • API

  • Het API endpoint voor artikelen, genaamd Items, ondersteunt nu pagination (paginering op het resultaat van je verzoek). Hierdoor kan zonder problemen grote hoeveelheden artikelen worden uitgelezen d.m.v.. opvolgende verzoeken.

Fixes

 • Taken | Scan & Herken / UBL

  • Facturen met 0-bedragen konden niet worden verwerkt.

 • Rapportage | Activa | Activa afschrijvingsstaat

  • Op de activastaat werden de twee kolommen voor verkoop: Opbrengst verkoop en Resultaat Verkoop leeg weergegeven.

 • Opvragen | Accountancy Dashboard

  • De tooltip met detailinformatie over de werkvoorraad werd niet volledig getoond voor de onderste regel.

 • Onderhoud | Koppelingen | Bankenkoppeling

  • De juiste hulppagina wordt nu getoond wanneer een gebruiker op het vraagteken rechtsboven in het scherm klikt.

R/173

Jun 21, 2022 

Features

 • Taken | Incasso

  • Optie voor het verrekenen van creditnota's bij incasso van klanten is toegevoegd.

   • Bij het incasseren worden creditfacturen in mindering gebracht op de openstaande verkoopfacturen.

   • Als het creditbedrag groter is dan het debetbedrag, wordt deze uitgesloten van de incasso.

   • De omschrijving van de incasso bevat alle factuurnummers (debet en credit), zodat de klant een duidelijk inzicht heeft in de verrekening.

   • De verrekening van creditnota’s is optioneel.

 • Onderhoud | Algemeen | Scan & Herken / UBL

  • Volledige aanpassing van de gebruikerservaring. Dit maakt de ingebruikname van Scan & Herken sneller en het onderhoud van de verschillende aanlevermogelijkheden voor documenten eenvoudiger.

   Oude scherm:   Nieuwe scherm:

  • Het 'Akkoord met premium voorwaarden' is vervallen. Deze vraag wordt gesteld wanneer Premium-herkenning voor de eerste keer wordt geactiveerd.

  • Het inschakelen van de verschillende soorten herkenning Realtime en Premium is nu met één klik in te schakelen.

  • ‘KVK Mailbox activeren’ is geen apart onderdeel meer, maar is onderdeel van het beheer van aanleveradressen onder 'Documenten e-mailen'.

  • Via de knop 'Nieuw' kun je extra e-mailadressen voor het aanleveren documenten toevoegen:

   Er wordt afhankelijk van de keuze bij 'Type documenten' een e-mailadres voorgesteld. deze kan altijd worden overschreven.

 

 • Taken | Scan & Herken / UBL

  • De 'Factuurdatum' in de voorstelregels wordt automatisch gesynchroniseerd met de 'Datum' in de detailregel van de crediteur/debiteur.

 • Help 

  • Hulpdocumentatie is omgezet naar een cloud-omgeving.

 • Algemeen 

  • Bij Beheer | Instellingen → Bij de optie 'Mailen uit naam van' i.p.v. 'vanuit jouw domein' kwamen e-mails soms niet aan bij klanten van onze gebruikers. Door steeds stringentere industriestandaarden voor e-mailbeveiliging hebben wij gekozen om de werking van deze optie aan te passen. Nu wordt bij het verzenden van een email 'uit naam van' de volgende afzender gebruikt: bedrijfsnaam <noreply@minox.nl>.

Fixes

 • Algemeen

  • Bij verschillende onderdelen is het vereist dat de gebruiker toegang heeft tot alle boekjaren. Om de gebruiker hierover beter te informeren, zijn duidelijke instructies toegevoegd.

   • Onderhoud | Koppelingen | Bankenkoppeling

   • Onderhoud | Koppelingen | Loket.nl

   • Onderhoud | Koppelingen | Mollie

   • Onderhoud | Koppelingen | Nmbrs

   • Onderhoud | Koppelingen | Scan & Herken app

   • Onderhoud | Koppelingen | Payt

   • Onderhoud | Koppelingen | Minox ERP

   • Onderhoud | Koppelingen | Webhooks

   • Onderhoud | Crediteuren | knop 'RGS Mapper'

   • Taken | Spreiden

   • Taken | Documenten

   • Taken | Debiteurenbeheer

   • Opvragen | E-mailhistorie

   • Opvragen RGS analyzer

 • Taken | Facturering

  • Wanneer een order in de status Afleverbon of Factuur wordt teruggezet naar status Orderbevestiging of Pakbon en het Aantal in een artikelregel wordt gewijzigd, dan wijzigt voortaan ook het Aantal in de kolom Geleverd.

 • Rapportage

  • Bij het downloaden van overzichten of documenten wordt weer de naam van het overzicht of document als bestandsnaam aangehouden.

 • Taken | Boeken en Facturering

  • Met pijl omhoog in de onderste blanco regel werd ten onrechte 2 regels omhoog gegaan. Dit is gecorrigeerd.

 • Rapportage | Factuuroverzicht

  • Op het factuuroverzicht werd de grondslag voor BTW 0% niet afgedrukt. Dit is aangepast.

 • API

  • Debiteuren, nu ook ondersteuning voor landcode 'XC'.

R/172

Apr 5, 2022

Features

 • Algemeen

  • Alle documenten via Rapportage, gekoppeld aan een artikel of documentteksten of weergegeven via met 'Documenten inzien' worden nu via een veiliger weg weergegeven.

  • Bij betaalbatches worden de betalingen bij herkenning op tussenrekening 'Betalingen onderweg' geboekt. 

 • Taken | Documenten | Verwerking bankmutaties

  • Aangeboden KNAB bankbestanden via Taken | Documenten of Taken | Verwerking bankmutaties worden nu ondersteund.


Fixes

 • Taken | Boeken / Facturatie 

  • Het scrollen door regels (pijl omlaag/omhoog) is gewijzigd en nu sneller. Door de nieuwe manier van scrollen geldt nu het volgende: Het gebruik van pijl omhoog/omlaag in een regel met nog niet opgeslagen wijzigingen is niet meer toegestaan. De wijziging dan moet eerst worden opgeslagen of geannuleerd.

  • In specifieke gevallen komt bij het tussenvoegen van een nieuwe regel bij factuur- of boekingsregels de nieuwe regel onder i.p.v. erboven. 


 • Rapportage | Crediteuren / Debiteuren  | Rekeningkaarten

  • Bij het selectie via een lijst (F4 of klik op vergrootglas icoon) op 'Rekeningnr van' en .. 't/m' wordt nu afhankelijk van de 'Volgorde' de juiste waarde uit de lijst gekozen.


 • Rapportage | Activa | Afschrijvingsstaat 

  •  

   • De getallen worden nu gebaseerd op de werkelijk geboekte bedragen.


 • Rapportage | Grootboek | BTW-aangifte

  • Bij een administratie met BTW op sub-administratie (debiteuren / crediteuren) en gebruik van afstandsverkopen worden de bedragen op de BTW van de afstandsverkopen weergegeven.


 • Opvragen | Debiteuren / Crediteuren / Grootboek

  • In het tabblad 'Mutaties' wordt nu het gekoppelde bankbestand getoond (indien van toepassing).


 • Opvragen | Accountancy dashboard

  • In een specifieke geval werd de BTW deadline te vroeg als afgevinkt getoond.

R/171-HotfixFeb 25, 2022 

Sommige klanten ondervonden 25 februari problemen met het versturen en verwerken van facturen. Dit is opgelost. Klik hier voor meer informatie.

Fixes

 • Opvragen | E-mailhistorie

  • Bijlagen werden niet getoond.


 • Taken | Facturering

  • Facturen konden niet worden verstuurd en verwerkt.


 • Overig

  • Bij sommige programma-onderdelen was er een vertraging in het gebruik van diverse functietoetsen.

R/171

Feb 24, 2022 

Features

 •  API

  • Overstap van Swagger 2.0 naar OpenAPI versie 3.

  • Partners kunnen nu bij authenticatie zelf een querystring (URL parameters) aan de return URL meegeven.


 • Opvragen | Factuurhistorie

  • Verbeterde gebruiksvriendelijkheid door tekstuele en visuele aanpassingen.

Fixes

 • Taken | Boeken

  • In specifieke gevallen werd de actuele data in de lijsten vernieuwd, waardoor de applicatie terugsprong naar het eerste dagboekblad.

 • Taken | Verwerking bankmutaties | Details

  • Bij het boeken van bedragen op debiteuren / crediteuren, afwijkend van het 'Te verwerken' bedrag, werd niet gevraagd om de verschillen af te boeken.


 • Taken | Scan & Herken / UBL

  • Bij UBL's uit Fiscount werden Factuurnummer en Referentie ten onrechte samengevoegd.


 • Rapportage | Grootboek | BTW-aangifte 

  • Wanneer bij het versturen van een btw-aangifte naar Creaim de koppelgegevens niet correct zijn ingevoerd, wordt nu een melding gegeven met toelichting.

  • Bij een definitieve btw-aangifte is een typefout gecorrigeerd (t/b → t/m).


 • Administratie | Openen

  • In hele specifieke gevallen werden bij het wisselen van het boekjaar bij Opvragen | Crediteuren, Debiteuren, Grootboek de gegevens in de lijsten van het vorige boekjaar getoond.


 • Taken | Facturering

  • In specifieke gevallen werd de actuele data in de lijsten vernieuwd, waardoor de applicatie terugsprong naar het eerste verkoopdocument (abonnement, order, factuur, etc.).

  • De leverdatum op de afleverbon was niet altijd correct.


R/170

Feb 8, 2022 

Features

 • Taken | Documenten

  • De meest recente documenten worden nu als eerste getoond. 

 • Taken | Automatische betalingen

  • Bij Betalingshistorie is de mogelijkheid toevoegd om in handmatig betaalbatches goed of af te keuren, als deze status niet opgehaald kan worden uit de betaalapp (bijvoorbeeld als de connectie is verbroken).

Fixes

 • Taken | Activa

  • Bij het op "nul" stellen van de restwaarde bij een activum werd dit niet correct opgeslagen.


 • Taken | Verwerking bankmutaties

  •  

   • De volgorde van de bankmutaties werden niet altijd goed gerangschikt wanneer bij tab 'Instellingen'' bij  'Sortering/verwerking' gekozen was voor 'Volgorde bankafschrift'.


 • Taken | Debiteurenbeheer

  • Bij het gebruik van meerdere tekstnummers werd bij het mailen altijd het onderwerp van tekstnr. 1 gebruikt.

  • Volledig automatisch versturen van aanmaningen was nog niet actief.


 • Taken | Auditfile

  • De auditfile accepteerde geen debiteur met een EL-landcode (Griekenland).


 • Taken | Scan & Herken / UBL    en    Taken  | Verwerking bankmutaties

  • Bij verwijderen van facturen / voorstellen uit een zeer lange lijst bleef continu het wieltje draaien.


 • Opvragen | RGS analyzer

  • Bij het klikken op de buttons  en/of verandering van 'Boekjaar' werden geen grafieken of verkeerde informatie getoond.

  • 'Actieve Dashboard' , verandering van keuze gaf verkeerde informatie in beeld.


 • Onderhoud | Dagboeken

  • Bij het doorzetten van dagboekgegevens naar het nieuwe boekjaar werd niet de juiste blokkering voor een grootboek in het nieuwe boekjaar gezet.

  • In een specifieke situatie was het niet mogelijk om het dagboekbladnummer te verhogen voor dagboeken van het type 'Verkoop' of 'Inkoop'.

.

R/169

Dec 22, 2021 

Fixes

 • IBAN-nummers

  • Specifieke IBAN-nummers werden niet geaccepteerd


 • Aanmaningsemails aan debiteuren bevatte in sommige gevallen een onvolledige opmaak.


 • Opvragen | Accountancy Dashboard

  • In sommige gevallen was de opmaak onvolledig.

R/168

Dec 20, 2021 

Fixes

 • Taken | Verwerking bankmutaties

  • Bankbestanden met transacties gerelateerd aan Poolse IBAN-nummers werden in specifieke situaties niet geaccepteerd.


 • Taken | Debiteurenbeheer

  • Bij het aanmaken van een nieuw boekjaar werden de processtappen van debiteurenbeheer in het nieuwe boekjaar niet meer herkend.

  • Aanmaningsemails aan debiteuren bevatte in bepaalde gevallen onbedoeld de Minox-huisstijl.


 • Opvragen | Accountancy Dashboard

  • Emails met aanleververzoeken bevatte in bepaalde gevallen onbedoeld de Minox-huisstijl.

R/167

Dec 9, 2021 

Features

 • E-mailhistorie laat vanaf heden alleen de de laatste 4 maanden aan ontvangen en verzonden e-mails zien. Dit sluit beter aan op het dagelijks gebruik van deze pagina.


 • E-mails die vanuit Minox Online worden verzonden, hebben een prettigere opmaak en verhoogde leesbaarheid gekregen.


 • Betere afhandeling van uitzonderingen bij het ophalen van loonjournaalposten uit NMBRS.

Fixes

 • Gebruikers met beperkte toegang tot dagboektypen, konden via Opvragen | Crediteuren | Mutaties soms niet in een dagboek komen waartoe ze wel toegang zouden moeten hebben.


 • Na het opnieuw overnemen van de beginbalans volgde onterecht de melding dat de gebruiker reeds was ingelogd.


 • De melding dat je (bijv. bij conversie) over het maximaal aantal administraties gaat hield geen rekening met demo administratie.R/166

Nov 9, 2021 

Features

 • Onderhoud | Algemeen | Basisgegevens administratie

  • Het onderhoud van documentlay-outs vind je nu onder 'Lay-outs documenten'. Op deze pagina zelf zijn ook enkele tekstuele verbeteringen doorgevoerd voor eenvoudiger gebruik.


 • Administratie

  • Bij een restore of conversie wordt de gebruiker nu op de hoogte gesteld van dat het maximum aantal administraties is bereikt. De gebruiker kan kiezen om direct het abonnement op te hogen.


 • Rapportage

  • De Microsoft Excel exports van het winst- en verliesoverzicht en de Rekeningkaarten zijn verbeterd. Dit maakt verdere bewerking in Excel nog eenvoudiger.

Fixes

 • Afstandsverkopen

  • Btw werd soms negatief berekend voor transacties met een btw-code voor afstandsverkopen binnen de EU.

  • Het btw-bedrag werd voor afstandsverkopen niet berekend wanneer in een administratie niet 'btw op grootboek', maar 'btw op subadministratie' wordt geboekt.


 • Taken | Documenten

  • Lange bestandsnamen konden voor een onjuiste werking van de applicatie zorgen.


 • Emailhistorie

  • De vorige release heeft een probleem geïntroduceerd bij het laden van deze functionaliteit. Dit is nu verholpen.


 • Taken | Verwerking bankmutaties

  • Transacties in een MT940-bestand zonder omschrijving werden genegeerd.

  • Het boekstuknummer wordt nu weer automatisch opgehoogd op basis van de instellingen in het dagboek.


 • Onderhoud Debiteuren

  • Bij specifieke instellingen kon de foutmelding "kon het debiteurennummer niet automatisch bepalen" onterecht optreden.


 • Taken | Scan & Herken / UBL

  • De gebruiker kon onterecht btw ingeven bij een boeking met EU btw-code (4b).R/165

Oct 21, 2021 

Features

 • Opvragen | Debiteuren

  • Tabblad: Verkoophistorie is 'Verkoop' geworden

   • Hier worden de aanwezige documenten per type in een tabblad getoond:

   • Je kunt gegevens filteren via de filterknop:

   • Je kunt de kolommen in de weergave selecteren:

 • Onderhoud | Koppelingen | Bankenkoppeling

  •  

   • Per rekening wordt nu getoond wanneer voor het laatst gesynchroniseerd is en wanneer de laatste transactie heeft plaatsgevonden.

Fixes

 • Taken | Scan & Herken / UBL

  • Bij het aanmaken van een nieuwe debiteur vanuit een verkoopfactuur werden niet alle gegevens uit de UBL meegenomen.


 • Taken | Spreiden

  • Bij Spreiden werden bedragen in vreemde valuta ten onrechte als euro-bedrag gespreid.


 • Rapportage | kostensoorten /-plaatsen

  • Percentage t.o.v. Budget werd verkeerd berekend bij uitsplitsing over meerdere grootboeken. Bij uitsplitsing over twee grootboekrekeningen werd het percentage verdubbeld.


 • Taken | Documenten

  • De filterknoppen voor subtype werkte in sommige gevallen niet.

  • Documenten konden via de informatieknop niet aangepast worden, als het veld 'Deb.nr. / Cred.nr.’ niet was ingevuld.


 • Onderhoud | Grootboek → RGS Mapper

  • Het was niet mogelijk om een correctieperiode te selecteren voor weergave.R/164

Sep 30, 2021 

Features

 • Conversie

  • Conversiedagboeken die boekingen bevatten uit het bronpakket worden geblokkeerd. Hierdoor garandeert Minox een duidelijke scheiding tussen de gegevens uit het bronpakket en de frisse start in Minox.

  • Naam van menu-item aangepast van 'Minox voor Windows' naar 'Minox conversiebestand'


 • Scan & Herken

  • E-mailadressen (@minoxscan.nl) zijn niet langer hoofdlettergevoelig, dit verkleint het aantal geblokkeerde e-mails en
   verhoogt hiermee het gebruiksgemak.


 • Opvragen | Zoeken | Grootboek zoeken

  • Het zoekfilter is uitbreid met een selectierange voor boekdatum. Erg handig wanneer je btw-periode afwijkt van je financiële periode!

Fixes

 • Opvragen | Accountancy dashboard

  • De check op de status van de bankkoppeling werkte niet altijd. Dit is gefixt.

  • Bij het opvragen van een winst- en verliesoverzicht vond onterecht een vergelijking plaats met een voorgaand boekjaar dat niet aanwezig is.

  • Bizcuit en werkvoorraad tab-sortering resulteerde in een wit scherm


 • Taken | Boeken

  • Btw werd niet automatisch berekend bij het boeken in het bankdagboek voor afstandsverkopen binnen de EU.


 • Taken | Scan & Herken / UBL

  • Bij Premium Herkenning bleven documenten soms oneindig 'hangen', als zij enige tijd in de wachtrij stonden.


 • Taken | Verwerking bankmutaties,  Scan & Herken / UBL, Vaste journaalposten

  • Als het btw-bedrag door de gebruiker werd verwijderd door het veld te ledigen, dan werd dit toch geboekt.


 • Taken | Spreiden

  • Wanneer er transitorisch geboekt wordt in een bank- of kasdagboek, dan werd het bedrag inclusief btw meegenomen, dit was onjuist.R/163

Sep 16, 2021 

Features

 • Rapportage | Grootboek | BTW aangifte

  • Het was al mogelijk om bij afstandsverkopen binnen de EU (aangifte rubriek 3c) verschillende btw-codes te gebruiken op 1 omzetrekening. Nu worden de btw-bedragen en grondslagen netjes uitgesplitst per code in de Controle BTW-aangifte. Dit maakt aangifte bij de OSS van de Belastingdienst erg eenvoudig!

Fixes

 • Rapportage | Grootboek | Rekeningkaarten

  • Pagina liep soms vast.

 • Bizcuit

  • Soms werkte de koppeling tussen de bankrekening in Minox en Bizcuit niet meer. Dit is nu opgelost.

 • API

  • Documentatie voor Documents endpoint verbeterd.

 • Opvragen | Accountancy dashboard

  • Rapportages gaven soms witte pagina's weer. Dit is nu opgelost.R/162

Aug 23, 2021 

Fixes

 • Onderhoud | Debiteuren

  • Tabblad 'Financieel' → 'Omzetbelastingnr./ Btw-id'

   • Validatie voor het land XI (Noord-Ierland) was niet correct. 

 • Taken | Import

  • Vrije velden van een artikel werden niet ingelezen bij import.

 • Taken | Scan & Herken / UBL

  • Bij het bepalen van de detailregels van een ingelezen UBL wordt voor het bepalen van de te gebruiken BTW-code nu ook rekening gehouden met de gekoppelde voorstel BTW-code van de grootboekrekening.

 • API

  • Het API-endpoint voor debiteuren en crediteuren accepteerde niet dezelfde external_id's. R/161

Aug 12, 2021 

Uitgelicht: e-commerce-/afstandsverkopen binnen de EU

EU-regelgeving met betrekking tot afstandsverkopen (incl. e-commerce)  is per 1 juli 2021 gewijzigd. Hierdoor zijn ondernemers genoodzaakt vanaf een drempel van 10.000 euro omzet het btw-tarief van het land van levering te hanteren. Dit kan complex zijn als je veel internationaal zaken doet met particulieren en ondernemers zonder btw-identificatienummer. Gelukkig maakt Minox het een stukje makkelijker. Vanaf heden beschikbaar:

 • Ongelimiteerd btw-codes aanmaken met tarieven van EU-landen, gekoppeld aan rubriek 3c (afstandsverkopen binnen de EU).

 • Bij btw-codes in rubriek 3c wordt het btw-bedrag netjes uitgesplitst naar een aparte grootboekrekening, dit maakt afdragen overzichtelijk.

 • Bij debiteuren binnen de EU - zonder btw-identificatienummer - kan een voorstel tegenrekening voor afstandsverkopen worden vastgelegd.

 • Boeken:
  Het boekingsprogramma (Taken | Boeken) stelt automatisch de juiste btw-code voor bij dit type debiteur.

 • Factureren:
  Snelle en eenvoudige configuratie van de juiste btw-tarieven voor artikelen per EU-lidstaat. Het facturatieprogramma pakt automatisch het juiste tarief afhankelijk van het land van de debiteur.

Direct aan de slag? Lees hier alle details!Fixes

 • Instellingen bij Verwerken bankmutaties werden in sommige gevallen onverwacht gereset naar de standaardinstellingen.

 • Bij de Mollie-koppeling kon onbedoeld een geblokkeerde grootboekrekening gekoppeld worden.

 • Betaalstaat

  • Soms werden verschillende crediteuren onder 1 crediteurnummer getoond.

  • Totalisering ging verkeerd als crediteuren dezelfde naam hadden.

 • MT940-bestand inlezen faalde als er geen decimalen aanwezig waren.

 • Bij het aanmaken van een nieuw dagboekblad werd het bladnummer soms niet opgehoogd

 • Het API-endpoint voor debiteuren en crediteuren accepteerde niet meerdere e-mailadressen.R/160-A

Jun 28, 2021


Fixes

 • Taken | Facturering

  • Bij 'Btw op grootboek' en voor een factuur waarbij voor de debiteur sprake is van 'BTW verlegd', werd de btw-code bij het doorboeken van de factuur niet aan de debiteur gekoppeld maar aan de grootboek.R/160

Jun 24, 2021 

Features

 • Taken | Verwerking bankmutaties

  • Op veler verzoek: Bron-/afschriftinformatie over een banktransactie is beschikbaar als PDF-document gekoppeld aan de bankboekingen.

 • API

  • Verwijzingsrekening wordt nu meegegeven via het ‘ledger’ endpoint als object ‘referral_ledger_account’.

  • ‘Customer’ endpoint heeft meer opties m.b.t. het updaten en opvragen van e-mailadressen.

Fixes

 • Opvragen | Accountancy dashboard

  • Accountants met gekoppelde klanten (klanten met eigen licentie) verstuurde geautomatiseerde aanlevere-mails op basis van de instellingen van de klant. Nu worden ze – zoals verwacht – op basis van de instellingen van de accountant verstuurd.

 • RGS Brugstaat

  • De volgorde (sequence) van objecten in de XML was niet in lijn met de gedefinieerde standaard. Dit is nu opgelost.

 • Import

  • De e-mail na een importsessie vermeldde na laatste update een niet te herleiden code in plaats van het administratienummer. Dit is hersteld.

 • Taken | Facturering

  • Bij doorboeken van facturen met kortingsregels zonder btw werd in speciale gevallen de btw-code niet meegenomen in de boekingsregel.

 • Taken | Scan & Herken / UBL

  • Bij het opnieuw inlezen van het voorstel (via de knop herlezen 

    ) werden de voorstellen zonder detailregels niet opnieuw ingelezen.

R/159

Jun 10, 2021 

Belangrijke wijziging Verwerking bankmutaties

Instellingen voor het verwerken van bankmutaties (Taken | Verwerking bankmutaties → tab Instellingen) worden vanaf deze versie per administratie opgeslagen. Eerder werd dit opgeslagen per gebruiker en werd automatische verwerking met de instellingen van de MINOX-gebruiker gedaan. De administratie specifieke instellingen zijn vanaf heden gebaseerd op de instellingen van de MINOX-gebruiker. Wij adviseren deze instellingen te controleren alvorens de bankmutaties te verwerken. Excuses voor deze noodzakelijke additionele handeling, maar wij geloven dat deze aanpassing het gebruiksgemak ten goede komt.

Features

 • Rapportage | Grootboek | BTW aangifte → ICP-aangifte 

  • Noord-Ierland wordt beschouwd als een EU-lidstaat (ICP-aangifte) voor de levering van goederen. Voor de levering van diensten wordt het beschouwd als derde land buiten de EU (geen ICP-aangifte). Er wordt daar nu rekening mee gehouden. Hiervoor zijn de nieuwe landcodes beschikbaar gemaakt:

   • XU: voor het VK met uitzondering van Noord-Ierland

   • XI: voor Noord-Ierland

   • (GB: blijft behouden voor het VK als geheel)

 • Opvragen | RGS Analyzer

  • Er wordt een duidelijke waarschuwing gegeven wanneer de RGS-mapping nog onvolledig is.

Fixes

 • Onderhoud | Koppelingen | Bankenkoppeling

  • 'Authorisatie verloopt op' gaf in sommige gevallen een verkeerde vervaldatum.

 • Taken | Verwerking bankmutaties → tabblad ''Instellingen'

  • de instellingen werden eerst per gebruiker opgeslagen. Dit was verwarrend en niet altijd wenselijk. Nu worden de instellingen per administratie opgeslagen. Bestaande instellingen worden niet meer gebruikt.

 • Opvragen |  Accountancy dashboard

  • Het Accountancy dashboard wordt niet altijd voor de ingelogde klant weergegeven. De eerste inlog is nu bepalend voor het tonen van de informatie op het accountancy dashboard.

 • Taken | Documenten en Taken | Scan & Herken / UBL

  • Er was sprake van hoofdlettergevoeligheid betreffende de ingestuurde documenten (PDF en XML) waardoor deze documenten apart werden behandeld. Dit is nu opgelost.

 • Taken | Scan & Herken / UBL → Inlezen bulk

  • Bij sommige PDF's werden de afzonderlijke documenten 'afgekapt'.

 • Taken | Verwijderen administraties

  • Bij het verwijderen van alle boekjaren van een administratie werden niet altijd alle administratiegerelateerde gegevens verwijderd

 • API

  • Spelfouten verwijderd.

  • Ophalen blokkeerstatus van crediteuren voor automatische betalingen is toegevoegd.

  • Betere afhandeling van uitzonderingen (inclusief betere foutmeldingen).

R/158

May 20, 2021 

Features

 • Algemeen

  • Lengte van het 'Omschrijving' veld van een boeking is uitgebreid naar maximaal 255 tekens.

Fixes

 • Taken | Scan & Herken

  • Verbetering controle na het inlezen van een factuur op de status van het voorstel.

  • Inlezen bulk, bij splitsen van een factuur werden de afzonderlijke facturen op willekeurige volgorde gesplitst. Dit is nu aangepast zodat de facturen op de juiste volgorde in het boekingsvoorstel komt te staan.

 •  API

  • Verbetering van de controle op boekingen via de API zodat boekingen in afgesloten periodes of op geblokkeerde debiteuren, crediteuren en/of grootboekrekeningen worden geweigerd.

 • Rapportage | Debiteuren | Aanmaningen

  • Bij meerdere pagina's in de aanmaningen werden in de vervolgpagina's de koptekst en aanhef onnodig herhaald.

R/157

May 6, 2021 

Features

 • Algemeen

  • Door de positieve toename van het aantal gebruikers van Minox is de capaciteit van de online-omgeving verdubbeld.

  • Interne informatie-uitwisseling is versneld, waardoor de applicatie sneller reageert en informatie verwerkt. 
     

 • Taken | Import

  • Nieuwe mogelijkheid om een import te annuleren.

  • Extra informatie over de voortgang en duur van de import (zie kolom 'Klaar over').

  • 50%+ snellere verwerking van importdata.


 • Opvragen | RGS Analyzer

  • De kolom 'vorig boekjaar' bevat het teken '-' indien er geen vorig boekjaar aanwezig is.

  • De tegels 'Omzet', 'Kosten' en 'Winst' zijn standaard groen als er geen vorig boekjaar is.


 • Koppelingen | Payt

  • Duidelijker proces met meer informatie bij het aanmaken van de koppeling.


 •  API

  • Nieuw: het ophalen van balans-/winst-verlies-codes (zie API documentatie → master data  → profit loss balance).

Fixes

 • Taken | Facturering

  • Bij het aanmaken van een factuurregel voor een taalcode anders dan 'NL' en extra artikelomschrijvingen werd 1 regel teveel als artikelomschrijving opgeslagen.

  • Bij het aanmaken van een creditnota via 'Opvragen | Factuurhistorie' werd deze creditnota in specifieke gevallen niet direct getoond. 


 • Taken | Boeken

  • Bij 'Eindsaldocontrole' bleef bij wisselen van de dagboekbladen het verkeerde saldo staan.


 • Rapportage | Grootboek | Btw-aangifte

  • Wanneer de btw-aangifte of definitieve aangifte programmaonderdelen geopende waren, werd bij het veranderen van de perioden de getoonde informatie niet ververst.


 • Taken | Activa

  • Bij het aanmaken van een nieuw activum werd in sommige gevallen een verkeerde activacode gegenereerd (indien de activagroep een cijfer in de code heeft staan en er al meerdere activa aanwezig zijn).

  • Bij het aanmaken van een activum werden alleen de eerste 6 gekozen mutaties van de tussenrekening-activa opgenomen.

  • Extra indexering toegepast waardoor nu sneller tussen de verschillende activa geschakeld kan worden.


 •  API

  • Verbetering in performance

R/156

Apr 8, 2021 

Fixes

 • Taken | Scan & Herken

  • Bij administraties van 13 perioden per boekjaar werden facturen soms niet goed verwerkt.

 • Taken | Import

  • Verbeteringen in de snelheid waarmee datasets worden verwerkt.

R/155

Apr 2, 2021 

Features

 • Export

  • Het KVK-nummer is toegevoegd aan de export van debiteurenstamgegevens.


 • Import

  • Bij de import van debiteuren kunnen nu ook de velden zichtbaar op de Verkoop-tab meegezonden en verwerkt worden.

Fixes

 • Algemeen

  • In sommige browsers werkt de scrollbalk niet op alle pagina’s


 • Taken | Facturering

  • Als een email meerdere bijlagen bevatte, waren deze niet altijd zichtbaar in de Mail-applicatie of iPhones (IOS14.x besturingssysteem)


 • Opvragen | Debiteuren

  • Minox sprong soms spontaan terug naar eerste item in een lijst


 • Opvragen | Emailhistorie

  • Het opstarten van de pagina kon soms lang duren

  • Functionaliteit was niet toegankelijk voor gebruikers buiten de supervisor-groep


 • NMBRS-koppeling

  • Loonjournaalposten werden bij initiële import allemaal in één periode geboekt.

  • Loonjournaalposten werden soms niet automatisch opgehaald.


 • Taken | Spreiden

  • Functionaliteit was niet toegankelijk voor gebruikers buiten de supervisor-groep


 • Mollie-koppeling

  • Functionaliteit was niet toegankelijk voor gebruikers buiten de supervisor-groep

  • De betaallink kon in sommige gevallen een het dubbele verschuldigde bedrag tonen


 • Opvragen | Debiteuren > Verkoophistorie

  • Facturen uit voorgaande jaren werden bij uitzondering zonder layout getoond


 • Rapportage | Debiteuren | Aanmaningen

  • Klanten met het pakket Factureren hadden geen toegang tot aanmaningen


 • Taken | Boeken

  • Dagboek bleef onterecht in geblokkeerde status


 • Taken | Verwerking Bankmutaties

  • Handmatige boeking in Verwerking Bankmutaties volgde niet het boekstuknummer op basis van de dagboekcode-instelling


 • Versturen emails 

  • Bij het versturen van e-mails (bijvoorbeeld vanuit taken | facturering) met meer dan 1 bijlage werden bij sommige e-mail programma's niet alle bijlagen getoond. 

R/154

Mar 4, 2021 

Fixes

 •  Taken | Verwerking bankmutaties

  • Bij het handmatig ingeven van een banktransactie werd de instelling van boekstuknummer niet altijd de instelling 'Eigen nummer' gevolgd.

 • Taken | Documenten

  • Bij een grote hoeveelheid aan documenten werd de lijst documenten niet geladen. Nu laat Minox maximaal de 1000 meest recente documenten zien.

 • Import en koppelingen

  • Transacties die gebruik maken van btw-codes 'BTW verlegd lev. diensten EU' werden niet altijd juist verwerkt.

R/153

Feb 18, 2021 

Fixes

 • Taken | Scan & Herken

  • In specifieke gevallen bleek dat na het inlezen van een factuur het bijbehorende voorstel aangemerkt was als volledig (groene vink), maar dat detailregels ontbraken. Nu krijgt het voorstel de juiste status.


 • Taken | Import

  • Bij import van 'fmuta' gegevens in een administratie met BTW op sub-administratie werd een debiteuren/crediteur regel met Btw gegevens onterecht geboekt op boekingsverschillen.


 • Opvragen | Accountancy Dashboard

  • Deze functionaliteit is nu beschikbaar voor module C05 - Minox Cloud Pro.


 • API

  • Centrale functie voor het ophalen van tenant gegevens gaf in een specifiek geval niet de gevraagde gegevens.  

R/152

Feb 9, 2021 

Features

 • Taken | Scan & Herken / UBL

  • Spreiden – de functionaliteit om overlopende (transitorische) posten te boeken in Minox – is nu direct beschikbaar in het overzicht met boekingsvoorstellen. Wel zo efficiënt!

 • Taken | Facturering

  • Door het verwijderen van een factuur of offerte navigeerde een gebruiker naar een eerdere factuur. Nu navigeert men naar een nieuwe (lege) factuur.

 • Onderhoud | Algemeen | Scan & Herken

  • De instelbare emailadressen van de de Scan & Herken mailboxen waren hoofdlettergevoelig. Dit hebben wij op basis van klantfeedback aangepast en deze zijn nu niet meer hoofdlettergevoelig.

Fixes

 • Onderhoud | Koppelingen | Nmbrs

  • De ‘bedrijfsnummers’ getoond in Minox correspondeerden niet met de bedrijfsnummers in Nmbrs. Dit bemoeilijkte het koppelen van de juiste administratie.

 • Taken | Facturering

  • Facturen met een combinatie van artikelen met en zonder btw, resulteerden in een verkeerd btw-bedrag.

  • Facturen met btw-verlegd bevatten bij sommige artikelconfiguraties toch btw.

  • Artikelen met btw-percentage 0% zorgden voor een foutieve btw-totaalberekening.

  • Gebruiker kreeg onterecht een foutmelding wanneer de eerste factuurregel een tekstregel bevatte.

 • Taken | Boeken

  • Na het verwijderen van een journaalpost, bleef de knop ‘Spreiden’ soms actief bij een regel waar spreiden niet mogelijk is.

  • Een gekoppeld document was niet meteen zichtbaar als dit via de API aan een boekingsregel werd toegevoegd.

 • Opvragen | Accountancy Dashboard

  • Gebruikers zagen onterecht de navigatieknop naar het Accountancy Dashboard, zonder dat zij de rechten hadden om het dashboard te openen.

 • Geconverteerde administraties konden in uitzonderlijke situaties valutakoers 0 hebben.

 • Opvragen | Factuurhistorie

  • Bijlagen van facturen uit vorige boekjaren waren niet zichtbaar.

R/151

Jan 20, 2021 

Fixes

 • Enkele technische verbeteringen om de prestaties van Minox Online te blijven waarborgen tijdens piekuren.

R/150

Jan 18, 2021 

Fixes

 • Enkele technische verbeteringen om de prestaties van Minox Online te blijven waarborgen tijdens piekuren.

R/149

Jan 6, 2021 

Features

 • Beheer | Instellingen en Administratie Openen

  • Bij 'Beheer Instellingen' is een extra optie toegevoegd: 'Melding geven opnieuw overnemen beginbalans'.
   Deze optie geldt voor de betreffende administratie.

  • Wanneer deze optie is aangevinkt wordt, indien van toepassing, de volgende melding gegeven bij het openen van een administratie:
   'Er zijn wijzigen in de eindbalans van het vorige boekjaar geconstateerd. Wil je de beginbalans opnieuw overnemen'.
   Bij een 'Ja' wordt het onderdeel 'Taken | Opties | Opnieuw overnemen beginbalans' opgestart.

  • Dit melding wordt alleen gegeven als:

   • De optie is aangevinkt.

   • Je het laatste boekjaar van de administratie opent.

   • Er wijzigingen in het vorige boekjaar zijn die invloed hebben op de eindbalans van dat boekjaar.

 •  Onderhoud | Debiteuren / Crediteuren / Grootboek / Dagboeken / Artikelen 

  • De hieronder genoemde acties vinden alleen plaats voor het voorlaatste boekjaar. Dus als je de boekjaren 2019, 2020 en 2021 in je administratie hebt dan worden de acties alleen uitgevoerd wanneer je in 2020 wijzigingen opslaat. Dus wijzigingen in 2019 hebben geen verdere acties tot gevolg.

  • Indien je in het voorlaatste boekjaar zit en je een debiteur, crediteur, grootboek, dagboek of artikel aanmaakt of wijzigt, dan wordt automatisch een vraag gesteld of je deze aanpassing ook wilt doorvoeren in het laatste boekjaar.

  • Alleen indien je 'Ja' geeft, worden de gegevens ook in het opvolgende boekjaar opgeslagen. Als er gerelateerde gegevens (bijvoorbeeld een betalingsconditie bij een debiteur) ontbreken in het nieuwe boekjaar, kan de wijziging niet doorgevoerd worden. Hier krijgt de gebruiker een duidelijke melding van.

 • In verband met Brexit: Taken | Automatische betalingen / Incasso

  • Aanpassingen in de incasso XML en Sepa XML. Toevoeging van extra gegevens zodat het XML-bestand ook geaccepteerd wordt voor het Verenigd Koninkrijk.

Fixes

 • Rapportage | Debiteuren/ Crediteuren | Openstaande posten

  • De openstaande posten 'Per Ultimo' toonde in specifieke gevallen niet alle facturen.

 •   Administratie | Conversie | Minox voor Windows

  • In het geval dat er mandaten uit de Windows conversie werden meegenomen werden deze niet ingelezen bij de conversie.

 

Nog meer release notes teruglezen? Bekijk hier het volledige archief!